Mediji o delavnici

Je naš strah res votel in ga okrog nič ni oziroma ali se Slovenci radi sekiramo na zalogo?

Ali je naše doživljanje strahu vedno upravičeno? Zagotovo ne. Ali ima sekiranje na zalogo v sebi kaj pozitivnega? Zagotovo ne.

Zaradi sodobnega načina življenja je strah vedno bolj vseprisoten. Velikokrat ga niti več ne prepoznavamo, saj preživljamo večino časa v stanju kroničnega stresa. Toliko bolj, ker smo Slovenci kar šampioni pri sekiranju na zalogo. Nekako v smislu, potrebno je biti pripravljen na vse možne okoliščine v prihodnosti. Sploh tiste neprijetne.

Prepoznate v tem kakšen svoj vzorec razmišljanja?

Notranje ravnovesje z empatijo, čustvi in zadovoljenimi potrebami

Sami smo kreatorji svojega, bolj ali manj zadovoljnega, življenja. Verjetno med nami ni ljudi, ki si ne bi želeli zadovoljenega in uravnoteženega življenja. A se še vedno premalo ljudi resnično zaveda, da nam drugi ljudje pri tem lahko le pomagajo. Korake moramo delati sami. Natanko tako, kot smo to počeli na začetku svojega življenja. Šele ko se odločimo prevzeti odgovornost zase, se nam lahko odprejo neslutene možnosti za spremembe, ki si jih želimo.

Samo tisti, ki je v stiku s sabo in svojimi občutji, ki pozna in zna poimenovati svoja čustva, jih zmore prepoznati in obvladovati je šele sposoben razviti globok in pristen stik s seboj in z drugimi ter se uveljaviti v vse bolj razosebljenem svetu.

Jeza in kako lahko njeno moč spreobrnemo v čustveno modrost z asertivnostjo

Jeza je najbolj energično čustvo in je povezana z izražanjem moči. Pojavi se kadar želimo, da ljudje spremenijo svoje vedenje, ki nam ne ustreza (želimo, da nekaj začnejo ali prenehajo delati). Žal pa se velikokrat niti ne zavedamo, da vse prevečkrat izražamo svojo jezo s preveliko močjo in upamo, da bomo na takšen način ponovno vzpostavili želeno ravnovesje.

V življenju ima vsak možnost izbire. Pri vsaki odločitvi, ko jo moramo ali pa samo želimo sprejeti se lahko odločamo med vsaj dvema možnima alternativama. Od bolj enostavnih (ali bomo zjutraj vstali pravočasno, ali bomo zamudili v službo), do bolj kompleksnih in zahtevnih odločitev. Enake možnosti imamo tudi pri ravnanju z neprijetnim čustvom jeze; lahko se jezimo na ljudi okoli sebe in potegnemo sebe in druge v začarani krog jeze, izgube energije, nezadovoljstva, nezadovoljenih potreb ali pa se preprosto naučimo modrosti ravnanja z jezo – asertivnega vedenja.

O čustvih in njihovem vplivu na naše zdravje in medosebne odnose

Čustva se sprožijo v situacijah, ki se nam zdijo pomembne in so indikator, da se nam nekaj dogaja. Vedno so sama po sebi nevtralna, šele mi jih postavimo v nek kontekst.

Glede na to, kako jih doživljamo, jih delimo na prijetna in na manj prijetna oz. neprijetna.

Namen delavnic je, da vsak udeleženec prepoznava svoja čustva, skrita sporočila za njimi, se nauči učinkovitega ravnanja s čustvi ter se odgovorno odloči, kaj bo s tem v zvezi naredil, spremenil. Vse to pa skozi usmerjen pogovor, s treningom aktivnega poslušanja in neobsojanja.

Članek o značilnostih modrih in srčnih ljudi

Priporočila za vsakogar, ki želi biti v sozvočju s samim seboj in drugimi, se obnašati odgovorno do sebe. Preseči svoje omejitve in stopiti na pot sprememb je naša življenjska naloga. Vse prevečkrat namreč želimo, da se drugi spremenijo. A ne znamo ali pa nočemo počistiti pred svojim pragom.

Delo na sebi je naša vseživljenska naloga, biti iskren do tistega kar čutimo in znati poskrbeti za svoje potrebe ob tem pa ne zanemariti (pohoditi) potreb drugih.

Saj ni tako težko, le odločiti se je potrebno za prvi korak. Zagotovo je nagrada, ki jo sprejemamo po poti vredna vsega truda.

Članek o čustvih – naših prijateljih, zaveznikih in učiteljih

Zavedanje čustev, prepoznavanje svojih čustev in čustev drugih ter njihovo obvladovanje so pomembni dejavniki za izpolnjujoče medosebne odnose. Pomen besede čustvo je v angleščini e-motion = energija v gibanju. Dokler smo spontani pri izražanju čustev, smo v notranjem ravnovesju, smo zdravi, napolnjeni z energijo, srečni, veseli, kadar pa imamo čustva potlačena ali nas “ugrabijo”, smo nesrečni, imamo malo življenjske energije in na dolgi rok lahko tudi zbolimo.

V življenju se večinoma nismo naučili primernega odnosa do lastnih čustev in s tem možnosti empatičnega čustvovanja s čustvi drugih. Pomanjkljivo razumevanje procesov pri sebi je prepogosto razlog za neprimerno komunikacijo z drugimi, kar seveda vpliva na osebno počutje in medosebne odnose.