Timski in individualni coaching

Timski coaching (moderiranje) ciljno usmerjenih delavnic ter individualni coaching

Mednarodno združenje coachev (ICF, 2012) opredeljuje profesionalni coaching kot »nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči izjemne rezultate v življenju, karieri, podjetjih in organizacijah. Skozi proces coachinga posamezniki poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in izboljšajo kvaliteto svojega življenja«.

Coach oz. moderator (angl. Facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo modertorskih veščin, metod, tehnik in znanj ustvari in vodi proces, ki skupini pomaga k doseganju želenega cilja oziroma namena srečanja.

Na delavnicah moderator aktivno vključuje vse udeležence srečanja, da s svojimi predlogi in pogledi prispevajo k ciljem srečanja. Njegova naloga je, da poskrbi za ustvarjanje strukturiranega dialoga med vsemi udeleženci, kar bistveno prispeva k boljšemu sprejemanju dogovorjenega v organizaciji. Ker v tem procesu lahko vsak udeleženec prispeva svoj del k sprejetim odločitvam in dogovorjenim ciljem (»Imam priložnost povedati svoje mnenje.«, »Slišan sem.«), je zaveza k skupnim dogovorom in spremembam v nadaljevanju tako bistveno večja in s tem se tudi ključno zmanjšujejo možnosti kasnejših odporov zaposlenih oziroma njihova pasivnosti pri delu.

Cilji moderiranih (timskih) srečanj so lahko:

  • postavljanje vizije in poslanstva organizacije,
  • sprejemanje skupnih odločitev,
  • odločanje o organizacijskih spremembah,
  • povezovanje poslovnih (strateških) ciljev in potrebnih izboljšav za njihovo doseganje,

Cilji individualnih coaching srečanj so lahko:

  • izboljšanje odnosov,
  • kako ravnati pred pomembnimi odločitvami,
  • iskanje rešitev, možnosti, predlogov,
  • določanje prioritet.

Moderirano srečanje: trajanje, cena ter število udeležencev je odvisno od zastavljenih ciljev in potreb organizacije.