Komunikacija in reševanje konfliktov

Se strinjate, da je vzrok velike večine težav v podjetjih neustrezna komunikacija?
Se zavedate, da vaše veščine komuniciranja odločilno vplivajo na doseganje vaših ciljev?
Ste prepričani, da vas sodelavci dobro razumejo?

Ali veste, da je ustrezno komuniciranje veščina, ki se jo da osvojiti?

Na interaktivni delavnici udeleženci ozavestijo, kaj se dogaja v procesu komunikacije, kaj ga podpira in kaj ovira. Spoznajo potrebne spremembe, ki ključno prispevajo k boljši komunikaciji in odnosom v organizaciji.

V drugem delu izobraževanja se udeleženci posvetijo konfliktom. Z njimi se vsi srečujemo dnevno, tako v službenem kot privatnem okolju. Lahko nas izčrpavajo, nas delajo nemočne in agresivne, lahko pa nas fascinirajo, nas učijo in spodbujajo naš osebni razvoj. Reševanje konfliktov je bistveno bolj pomembno, kot vsi razlogi zaradi katerih se ljudje odločamo konfliktom izogibati.

Razreševanje konfliktov je bogata naložba v dobre medosebne odnose, v našo uspešnost pri komunikaciji in osebno zdravje.

Vsebina delavnice

1. del: Komunikacija – naša odgovornost in odločitev

 • Moj model sveta (referenčni okvir)
 • Povezanost zunanjih dogodkov in notranjih predstav (zaznavni filtri)
 • Medosebna komunikacija
 • Ciljni in problemski okvir
 • Notranja stanja za učinkovito komunikacijo
 • Načela učinkovite medosebne komunikacij

2. del: Komunikacija in reševanje konfliktov

 • Kaj je pomembno pri razreševanju konfliktov
 • Konflikt ali nesporazum
 • Življenjske pozicije in stili vedenja
 • Zaznavni položaji
 • Koraki reševanja konfliktove

Naši cilji

 • razumeti osnove medosebne komunikacije,
 • razumeti, kaj se dogaja v komunikaciji in zakaj,
 • razumeti, katera notranja stanja so pomembna za učinkovito komunikacijo,
 • spoznati iz kakšnih življenjskih pozicij stopamo v medosebne odnose in kako povabimo ljudi k sodelovanju in zmanjšamo možnost konfliktnih situacij,
 • razumeti, kaj je pomembno za doseganje učinkovite medosebne komunikacije,
 • spoznati korake pri reševanju konflikta.

Način izvedbe

Usposabljanje poteka kot izobraževalno moderirano srečanje z aktivnim sodelovanjem vseh udeležencev (aktivna diskusija, vaje, dobre prakse).

Trajanje posamezne vsebine: 8 moderatorskih ur; število udeležencev 10-15.