Iz skupine v tim

Temeljna delavnica, ki vodjo in sodelavce opremi z razumevanjem timske dinamike, odnosov v timu in vlogo vodje. Znanja, ki so odločilna, da vodja skupaj s timom ustvari pogoje za uspešnejše timsko sodelovanje in doseganje želenih ciljev.

Da bi imeli zmagovit tim, ni dovolj, da vanj imenujemo sposobne ljudi. O uspešnosti tima v veliki meri odloča kompetentnost vodje, da postavi okvire, tim napolni s pravo energijo in ustvarja pogoje za najboljšo učinkovitost. Ob tem pa je pomembno, da dobi prave informacije tudi s strani svojih sodelavcev.

Zakaj prej ali slej v vsakem timu pride do konflikta? Kako takrat ravnati? Kako popeljati tim do optimalne učinkovitosti? Te in še mnoge druge odgovore o dinamiki timskega dela prinaša delavnica »Iz skupine v tim«.

Le redki posamezniki se že rodijo kot vodje, vsi ostali se moramo te veščine naučiti.

Naši cilji

  • Razumeti razlike med delovno skupino in timom
  • Razumeti kaj potrebuje dober tim
  • Razumeti faze razvoja timov in vlogo vodje v posamezni fazi
  • Spoznati kje je vaš tim danes

Vsebina delavnice

  • Kdaj skupina postane tim
  • Ključni pogoji za timsko delo
  • Faze razvoja tima
  • Vloga vodje in način vodenja v posamezni fazi razvoja tima

Način izvedbe

Usposabljanje poteka kot izobraževalno moderirano srečanje z aktivnim sodelovanjem vodje in njegovih sodelavcev (aktivna diskusija, vaje, dobre prakse).

Trajanje: 8 moderatorskih ur za osnovno razumevanje; število udeležencev od 10 do 15.